/* */

Întrebare scrisă E-5145/10 Herbert Reul (PPE) adresată Comisiei. Subvenționarea unui consorțiu chinez de către Banca Europeană de Investiții