Întrebare scrisă E-012445/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. VP/ÎR – Cambodgia: hărțuirea unui membru al opoziției din parlament, continuarea încălcării principiilor democratice și utilizarea sistemului judiciar pentru a elimina oponenții politici