Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de instituire a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă (COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))