Întrebare scrisă E-003585/11 Willy Meyer (GUE/NGL) adresată Comisiei. Disponibilizările de la Holmen Paper Madrid: speculă cu acțiuni, posibilă fuziune în sector și delocalizări