Cauza T-299/10 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 31 august 2010 — Babcock Noell/Întreprinderea comună Fusion for Energy ( „Măsuri provizorii — Achiziții publice — Procedură de cerere de ofertă — Respingerea unei oferte — Cerere de suspendare a executării — Fumus boni iuris — Urgență — Evaluare comparativă a intereselor” )