GRØNBOG Fra udfordringer til muligheder: Mod en fælles strategisk ramme for EU-finansiering af forskning og innovation