TITJUR Comisia/Irlanda Concluziile avocatului general Jääskinen prezentate la data de27 noiembrie 2012. # Comisia Europeană împotriva Irlandei. # Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Fiscalitate - Directiva 2006/112/CE - Articolele 9 și 11 - Legislație națională care permite includerea unor persoane neimpozabile într-un grup de persoane care pot fi considerate ca persoană impozabilă unică în scopuri de TVA. # Cauza C-85/11.