Avizul Comitetului Economic și Social European privind consumatorii și posibilitățile transfrontaliere din cadrul pieței interne (aviz exploratoriu la solicitarea Președinției ungare)