Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive * Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 23 iunie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Consiliului privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive (COM(2010)0618 – C7-0387/2010 – 2010/0306(NLE))