TITJUR Transnational Company "Kazchrome" și ENRC Marketing/Consiliul și Comisia Hotărârea Tribunalului (camera a treia) din 30 noiembrie 2011. # Transnational Company "Kazchrome" AO și ENRC Marketing AG împotriva Consiliului Uniunii Europene și Comisiei Europene. # Dumping - Importuri de silicomangan originare din Republica Populară Chineză și din Kazahstan - Acțiune în anulare - Preț de export - Comparație între prețul de export și valoarea normală - Calculul marjei de subcotare - Răspundere extracontractuală. # Cauza T-107/08.