Întrebare scrisă E-012608/11 Lambert van Nistelrooij (PPE), Jan Olbrycht (PPE), Iosif Matula (PPE), Nuno Teixeira (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Erminia Mazzoni (PPE) şi Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) adresată Comisiei. Fondul de solidaritate al Uniunii Europene