Concluziile avocatului general Roemer prezentate la data de11 noiembrie 1970.