Întrebare scrisă E-010070/10 Charles Tannock (ECR) adresată Comisiei. Costul și viitorul proiectului Galileo