Regulamentul (UE) nr. 653/2010 al Comisiei din 22 iulie 2010 de stabilire a restituirilor la export în sectorul ouălor