Întrebare scrisă E-011031/10 Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE) adresată Comisiei. Încălcări ale drepturilor omului – minoritățile religioase