Postanowienie prezesa Sądu z dnia 25 października 2010 r.$