Kendelse afsagt af Rettens præsident den 25. oktober 2010.