Întrebare scrisă E-7315/10 Seán Kelly (PPE) adresată Comisiei. Bunele practici în ceea ce priveşte facilitarea cercetării, a dezvoltării şi a inovării în UE