Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice