Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice#PROTOCOALE#Protocolul privind stabilirea sediilor unor instituții, organe, oficii, agenții și servicii ale Uniunii Europene