Cauza C-301/10: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 18 octombrie 2012 — Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Poluare și factori nocivi — Tratarea apelor urbane reziduale — Directiva 91/271/CEE — Articolele 3, 4 și 10 — Punctele A și B din anexa I)