Întrebare scrisă E-009505/11 Mario Borghezio (EFD) adresată Comisiei. Măsuri necesare pentru combaterea fenomenului adopțiilor ilegale de copii din lumea a treia