Întrebare scrisă E-003601/11 Roberta Angelilli (PPE), Gianni Pittella (S&D), Mario Mauro (PPE), Oreste Rossi (EFD), Luigi de Magistris (ALDE), Giommaria Uggias (ALDE), Potito Salatto (PPE), Licia Ronzulli (PPE), Lorenzo Fontana (EFD), Lara Comi (PPE), Alfredo Antoniozzi (PPE), Marco Scurria (PPE), Salvatore Tatarella (PPE), Cristiana Muscardini (PPE), Antonio Cancian (PPE), Giovanni Collino (PPE), Niccolò Rinaldi (ALDE), Francesco Enrico Speroni (EFD), Claudio Morganti (EFD), Gabriele Albertini (PPE), Sergio Berlato (PPE), Erminia Mazzoni (PPE), Luigi Ciriaco De Mita (PPE), Mario Pirillo (S&D), Salvatore Iacolino (PPE), Gianluca Susta (S&D), Vincenzo Iovine (ALDE), Silvia Costa (S&D), Patrizia Toia (S&D), Barbara Matera (PPE) și Amalia Sartori (PPE) adresată Comisiei. Protecția minorilor: neaplicarea principiului recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești între statele membre