Întrebare scrisă E-009839/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) adresată Comisiei. Complex rezidențial în cadrul unui sit Natura 2000 pe plaja Korinos (Pieria)