Întrebare scrisă E-001211/11 João Ferreira (GUE/NGL) adresată Comisiei. Propunerea de Decizie a Consiliului privind accesul navelor de pescuit venezuelene în apele Guyanei Franceze