Zadeva F-136/11: Tožba, vložena 19. decembra 2011 – ZZ proti Komisiji