Lieta F-136/11: Prasība, kas celta 2011. gada 19. decembrī — ZZ /Komisija