Ajutor de stat – România – Ajutor de stat nr. SA33624 (ex 2011/CP) – Tarife preferențiale de energie electrică pentru ALRO Slatina S.A. – Invitație de a prezenta observații în temeiul articolului 108 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene Text cu relevanță pentru SEE