Cauza C-348/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments (Republica Letonă) la 9 iulie 2010 — SIA „Norma-A” și SIA „Dekom”