Întrebare scrisă E-1756/10 adresată de Catherine Greze (Verts/ALE) Comisiei. Extinderea aeroportului Fontarrabie—San-Sébastien