Întrebare scrisă E-3727/10 George Sabin Cutaş (S&D) adresată Comisiei. O agenție europeană de rating