Întrebare scrisă E-4847/10 Nessa Childers (S&D) adresată Comisiei. Restricționarea serviciilor stomatologice pentru deținătorii de asigurare medicală în Irlanda