Întrebare scrisă P-0210/10 adresată de María Muñiz De Urquiza (S&D) Comisiei. Strategia Uniunii Europene privind Arcul Atlantic