Întrebare scrisă E-011168/10 Sonia Alfano (ALDE), Emine Bozkurt (S&D), Michael Cashman (S&D), Cornelis de Jong (GUE/NGL), Sophia in 't Veld (ALDE), Ulrike Lunacek (Verts/ALE), Monica Luisa Macovei (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE), Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) şi Rui Tavares (GUE/NGL) adresată Comisiei. Legalitatea nerecunoașterii uniunilor între persoane de același sex în legislația națională