Cauzele conexate T-492/09 și T-147/10: Hotărârea Tribunalului din 7 iunie 2012 — Meda Pharma/OAPI — Nycomed (ALLERNIL) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca verbală ALLERNIL — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale ALLERNIL — Marca verbală națională anterioară ALLERGODIL — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul 1 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009” ]