Sprawy połączone T-492/09 i T-147/10: Wyrok Sądu z dnia 7 czerwca 2012 — Meda Pharma przeciwko OHIM — Nycomed (ALLERNIL) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Międzynarodowa rejestracja wskazująca Wspólnotę Europejską — Słowny znak towarowy ALLERNIL — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ALLERNIL — Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy ALLERGODIL — Względna podstawa odmowy rejestracji — Brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 — Uzasadnienie — Artykuł 75 rozporządzenia nr 207/2009)