Liidetud kohtuasjad T-492/09 ja T-147/10: Üldkohtu 7. juuni 2012 . aasta otsus — Meda Pharma versus Siseturu Ühtlustamise Amet — Nycomed (ALLERNIL) (Ühenduse kaubamärk — Vastulausemenetlus — Euroopa Ühendust nimetav rahvusvaheline registreering — Sõnamärk ALLERNIL — Ühenduse sõnamärgi ALLERNIL taotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk ALLERGODIL — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosuse puudumine — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b — Põhjendamine — Määruse nr 207/2009 artikkel 75)