Spojené věci T-492/09 a T-147/10: Rozsudek Tribunálu ze dne 7. června 2012 — Meda Pharma v. OHIM — Nycomed (ALLERNIL) ( „Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Mezinárodní zápis, ve kterém je vyznačeno Evropské společenství — Slovní ochranná známka ALLERNIL — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ALLERNIL — Starší národní slovní ochranná známka ALLERGODIL — Relativní důvod pro zamítnutí — Neexistence nebezpečí záměny — Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009 — Odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009“ )