2010/478/UE: Decizia Consiliului din 26 iulie 2010 privind încheierea unui acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană în domeniul audiovizualului, de stabilire a clauzelor și condițiilor de participare a Confederației Elvețiene la programul comunitar MEDIA 2007, precum și a unui act final