Întrebare scrisă E-003055/11 Véronique Mathieu (PPE) adresată Comisiei. Eficacitatea sprijinului bugetar în contextul politicii de dezvoltare