Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei AtomiceTITLUL III - Dispoziții instituționale și financiareCAPITOLUL 2 - INSTITUȚIILE COMUNITĂȚIISecțiunea 4 - Curtea de Justiție a Uniunii EuropeneArticolul 157