Întrebare scrisă E-008125/11 Ingeborg Gräßle (PPE) adresată Comisiei. VP/ÎR – Costul modificărilor anexei X din Statutul funcționarilor (funcționarii detașați într-o țară terță) în 2010