Cauza T-535/10: Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2012 — Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/OAPI — Garmo (GAZI Hellim) [ „Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative GAZI Hellim — Marcă comunitară colectivă verbală anterioară HALLOUMI — Motiv relativ de refuz — Similitudinea semnelor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul (CE) nr. 207/2009” ]