Întrebare scrisă E-6756/10 Seán Kelly (PPE) adresată Comisiei. Cadru actualizat privind protecţia datelor