Cauza T-487/09: Hotărârea Tribunalului din 28 iunie 2011 — ReValue Immobilienberatung/OAPI (ReValue) [ „Marcă comunitară — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative ReValue — Refuz parțial de înregistrare — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Obligația de motivare — Articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009” ]