Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 802/2012 av den 6 september 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker