Cauza C-615/10: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 7 iunie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Korkein hallinto-oikeus — Finlanda) — procedură declanșată de Insinööritoimisto InsTiimi Oy [Directiva 2004/18/CE — Contracte de achiziții publice în domeniul apărării — Articolul 10 — Articolul 296 alineatul (1) litera (b) CE — Protecția intereselor esențiale ale siguranței unui stat membru — Comerț cu armament, muniție și material de război — Produs achiziționat de autoritatea contractantă în scopuri specific militare — Existența, în ceea ce privește acest produs, a unei posibilități de aplicație civilă foarte similare — Platformă turnantă ( „tiltable turntable” ) pentru realizarea de măsurători electromagnetice — Lipsa unei proceduri de licitație în conformitate cu procedurile prevăzute de Directiva 2004/18]