Zadeva T-578/19: Tožba, vložena 21. avgusta 2019 – Sophia Group/Parlament