Cauza T-578/19: Acțiune introdusă la 21 august 2019 – Sophia Group/Parlamentul