Lieta T-578/19: Prasība, kas celta 2019. gada 21. augustā – Sophia Group/Parlaments