kohtuasi T-578/19: 21. augustil 2019 esitatud hagi – Sophia Group versus parlament